Ashtanga

Yoga er en livsfilosofi – en disiplin som hjelper deg å skape balanse mellom kropp og sinn. Når du utfører de fysiske posisjonene i Ashtanga, får du mental, fysisk og spirituell trening samtidig. Ved balanse i kropp og sinn vil det oppleves lettere og ta kontroll over eget liv. Du kan føle mer ro, tilfredshet og frihet.

Gjennom å trene på riktig pust (Ujjayi Pranayama), fysiske posisjoner (Asanas) og fokuspunkter (Drishti), kan vi lære oss å kontrollere våre sinn og få en dypere forståelse av oss selv. Hvis denne disiplinen utføres regelmessig og hengivent, så leder det til en stabilitet i kropp og sinn. Ashtanga betyr åtte deler/ trinn eller lemmer. Disse fremstilles slik av Patanjali:

  • Yama (selvbeherskelse)
  • Niyama (disiplin)
  • Asana (fysiske posisjoner)
  • Pranayama (kontroll av pusten, pusteøvelser)
  • Pratyahara (tilbaketrekking av sansene)
  • Dharana (konsentrasjon)
  • Dhyana (meditasjon)
  • Samadhi (utvidet tilstand av meditasjon, det høyeste tilstand av bevissthet)

Asana må praktiseres for at man skal kunne gjøre pranayama. Asana er dessuten en nøkkel til utviklingen av de ulike yama og niyama. Når disse fire ytre deler er fast forankret, kommer de gjenstående fire indre delene til å utvikles naturlig etterhvert.

«Vinyasa» betyr at man synkroniserer pusten med bevegelsen. Pusten er veldig viktig i yoga og styrer bevegelsen i en eksakt rekkefølge. Når man synkroniserer bevegelse med pusten og legger til Mula Bandha og Uddiyana Bandha (energilåsene), produseres en sterk og intens indre varme. Varmen renser kroppens muskler og organer, driver ut avfallsstoffer og gifter samt frigjør velgjørende hormoner og mineraler som gir næring til kroppen når svetten masseres tilbake inn i huden. Pusten regulerer vinyasa /bevegelsen og passer på at blodsirkulasjonen øker. Resultatet blir en lett og smidig kropp.

Det finnes tre serier i Ashtanga Yoga-systemet . Den første serien (yoga chikitsa) avgifter og renser kroppen. Fortsettelses serien (nadi shodana) renser nervesystemet gjennom å åpne og rense energikanalene. Den avanserte serien A.B.C.D (stihra bhaga) integrerer treningens kraft og velbehag og nåde.  som forutsetter en høyere grad av fleksibilitet og ydmykhet. Hvert nivå fullføres innen man går videre til neste, og den bestemte rekkefølgen av asanas skal følges nøye. Hver stilling er en forberedelse for neste og bygger opp den styrke, fleksibilitet og balanse som er nødvendig for å gå videre.

Irja Yoga