1 Behandling av personopplysninger for Irja Yoga

Denne personvernerklæringen gjelder IRJAYOGA, org.nr. 913 585 941 (heretter omtalt som «Irja Yoga» eller «vi»), og Irja Yogas behandling av personopplysninger om sine kunder. Personvernerklæringen beskriver hvordan Irja Yoga samler inn og behandler personopplysninger, og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. Irja Yoga er underlagt norsk lov og vil behandle dine personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning.

 

2 Den behandlingsansvarlige

Den behandlingsansvarlige er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Irja Yoga ved administrerende direktør. Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lovgivning.

Kontaktinformasjonen til Irja Yoga er:

Adresse: Olaf Helsets vei 5, inngang Oslo Klatresenter – Oslo.

E-post: irjayogaoslo@gmail.com

Telefon: 92 02 35 30

Dersom du har spørsmål vedrørende vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på oppgitt kontaktinformasjon.

 

3 Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Når du bruker vår nettside eller er i kontakt med oss ved å bestille våre kurs vil Irja Yoga behandle personopplysninger om deg. Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Irja Yogas behandling av personopplysninger forutsetter samtykke fra deg, eller annet rettslig grunnlag.

Vi samler inn følgende personopplysninger til formålelene angitt nedenfor:

 

 • Opplysninger samlet inn for å inngå og oppfylle avtalen: Ved bestilling av kurs fra Irja Yoga registrer vi blant annet navn, telefonnummer, adresse, e-postadresse og eventuell betalingsinformasjon, hvilket kurs du har registrert deg på og når du kjøpte.

 

 • Vår administrasjon av salget: Ved bestilling eller reservasjon av kurs vil vi også benytte dine personopplysninger for å følge opp salget internt i vår organisasjon.
  Grunnlaget for vår behandling av personopplysninger til de formål som er nevnt ovenfor er kjøpsavtalen med deg, og behandlingen anses i hovedsak å være nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser i avtalen. For eventuelle krav som rettes mot oss vil vi også kunne samle inn dine personopplysninger i den grad det er nødvendig for å kunne oppfylle eller forsvare våre rettslige forpliktelser.

 

 • Kundeservice: Avhengig av hva henvendelsen gjelder og hvilken kanal du kontakter oss fra (telefon, e-post eller kontaktskjema), vil vi ha behov for å identifisere deg, hvilke(t) kurs du har bestilt, og for eksempel din adresse, ditt telefonnummer og eventuell e-postadresse. Vi vil behandle de personopplysninger vi trenger for å hjelpe deg, eksempelvis navn, kjøpshistorikk, kontaktinformasjon (e-post, telefonnummer). Vi har vurdert det slik at vi har en berettiget interesse i å behandle dine personopplysninger for å gi deg et mest mulig relevant og presist svar på dine spørsmål og at vår interesse i denne behandlingen veier tyngre enn ulempen for deg som tar kontakt og ønsker denne tjenesten.

 

 • Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å tilegne oss informasjon om bruk av våre nettsider. Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her.
  Vi behandler slike personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss å gjøre dette slik at vi kan tilpasse nettsiden til våre brukere.

 

4 Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller dersom det foreligger et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Irja Yoga bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I disse tilfellene har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Irja Yoga vil sørge for at tredjeparter som behandler personopplysninger på vegne av Irja Yoga iverksetter nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger.

 

5 Hvordan opplysningene sikres

Irja Yoga strever etter å beskytte dine personlige data ved å opprettholde tekniske og organisatoriske tiltak. Kun Irja Yoga eller våre leverandørers ansatte som trenger tilgang til opplysningene for en bestemt oppgave, vil få tilgang til dine personlige opplysninger.

Personopplysninger som vi behandler vil først og fremst skje innenfor EU/EØS-området. Dersom personopplysninger blir overfør til eller behandlet i et land utenfor EU/EØS vil Irja Yoga sørge for en lovlig behandling av opplysningene, med tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at informasjonen håndteres forsvarlig med et tilstrekkelig beskyttelsesnivå slik som tilbys i EU/EØS.

 

6 Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dersom vi behandler personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke vil disse opplysningene bli slettet dersom du trekker dette samtykket.

Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Plikter som følge av avtaleforholdet kan for eksempel være bokføringsplikt etter bokføringsloven eller lagringsplikt etter hvitvaskingsloven.

 

7 Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Irja Yoga verdsetter dine tilbakemeldinger. Her kan du se hvilke rettigheter du til enhver tid har og som du kan gjøre gjeldende ved å ta kontakt med oss:

 • Be om innsyn: Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg.
 • Be om retting eller sletting: Du kan også be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom det er tungtveiende grunner for ikke å slette, for eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn. Mange opplysninger kan du slette selv. Du kan for eksempel når som helst slette din profil hos oss.
 • Dataportabilitet: Du kan be om dataportabilitet blant annet for personopplysninger du selv har gitt i medhold av samtykke eller som har vært nødvendig for inngåelse av kjøpsavtalen.
 • Be om å begrense behandlingen og protestere mot deler av behandlingen.

For å ta i bruk dine rettigheter kan du ta kontakt med oss via e-post eller vanlig post (se kontaktinformasjon i punkt 2). Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Du kan lese mer om dine rettigheter ved å gå inn på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

 

8 Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/

 

9 Endringer

Dersom det skulle skje endringer i våre tjenester eller i regelverket om behandling av personopplysninger kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene.

Informasjonskapsler (Cookies) og personvern

Irja Yoga ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for innhenting og behandling av personopplysninger i forbindelse med drift og vedlikehold av https://irjayoga.no

Formålet med innsamlingen av personopplysninger via nettsiden er å loggføre bruken av https://irjayoga.no for å utvikle og forbedre tjenesten. Til dette bruker nettsiden informasjonskapsler, dvs. såkalte «cookies». Cookies er små tekstfiler som blir lagret på din datamaskin, mobiltelefon, nettbrett eller tilsvarende. Informasjonskapslene inneholder data som blir samlet inn for statistikk om bruk av https://irjayoga.no

Når du bruker vår nettside blir det samlet inn følgende opplysninger om deg:

 • Din IP-adresse, nettleser og operativsystem
 • Din lokasjon
 • Tidspunkt for besøk

Hvilke sider på irjayoga.no den registrerte IP-adressen besøker og varigheten på de ulike besøkene
Eventuelt hvilken lenke som henviste deg til vår nettside.
Hva det ble klikket på i løpet av besøket ditt på nettsiden og eventuelle filer du lastet ned
Opplysninger om deg når du registrer personopplysninger på nettsiden, slik som navn, telefonnummer, e-post og arbeidssted.

Vi anvender ulike typer lokal lagring gjennom bruk av cookies, som enten slettes fortløpende (sesjons-cookies) eller som lagres permanent i din nettleser inntil et nærmere fastsatt tidspunkt (permanente cookies). Dersom dine innstillinger i din nettleser er satt til å akseptere cookies, samtykker du til at Irja Yoga bruker cookies når du besøker våre nettsider. Du finner mer informasjon om hvordan du kan kontrollere bruk av cookies i din nettleser nedenfor her.

https://irjayoga.no/ bruker følgende cookies:

 

Registrering

Cookie Beskrivelse Lagringstid
Google Analytics Verktøy for innsamling av webstatistikk som antall besøk, øktvarighet, trafikkilder osv. All data er kryptert og kan ikke spores til en enkelt bruker. 6 måneder

 

Drift av og funksjonalitet knyttet til nettsiden

Cookie Beskrivelse Lagringstid
GA Audiences Sporer din brukeradferd på nettstedet vårt. Denne cookien kan bruke grunnlag for å målrette markedsføring mot brukere som har besøkt oss på nettsiden vår tidligere. 30 dager

 

Sporing og annonsering

Cookie Beskrivelse Lagringstid
GA Audiences Sporer din brukeradferd på nettstedet vårt. Denne cookien kan bruke grunnlag for å målrette markedsføring mot brukere som har besøkt oss på nettsiden vår tidligere. 30 dager

 

Hvordan kan du administrere informasjonskapsler i nettleseren?

Standardinnstillingen er at de fleste nettlesere aksepteres cookies automatisk. Du kan selv endre og tilpasse innstillingene slik at du kun tillater de cookiene som du selv ønsker at skal være lagret i nettleseren din. Vær likevel oppmerksom på at nettleseren må akseptere enkelte cookies for at irjayoga.no skal fungere.

I innstillingene til nettleseren din vil du vanligvis også kunne velge hvilke nettsider du tillater cookies fra. Du kan også be om å bli varslet hver gang en ny cookie blir lagret i nettleseren din.

Slik går du frem for å slette cookies i de ulike nettlesere

De følgende lenkene vil gi deg informasjon om hvordan du kan endre innstillingene i din nettleser for å ha kontroll på hvilke cookies den lagrer.

 

Cookie innstillinger i Internet Explorer

Cookie innstillinger in Firefox

Cookie innstillinger i Google Chrome

Cookie innstillinger i Safari web og iOS.